Proje ortağı kuruluşlarda KSS alanında uzman olmak üzere oluşturuan “Ulusal Görev Güçlerinin” eğitimi 27-31 Ocak 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.
 
5 gün sürenn "Ulusal Görev Güçleri”  eğitiminin amacı Proje ortağı ülkelerdeki (Makedonya, Hirvatistan, Karadağ, Türkiye ve Romanya) işveren örgütlerinde KSS alanında insan kaynağı kapasitesini artırmaktı. Proje kapsamında Proje ortağı işveren örgütlerinin kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanındaki kapasitelerini artırmak ve bilinç geliştirmek amacıyla “Ulusal Görev Güçleri” kurulmuştur. Belirtilen Görev Güçleri, işveren teşkilatlarının, her biri kendi alanında uzman olan çalışanlarından meydana gelmektedir. Ulusal Görev Güçleri,  sendikalardan seçilecek olan çalışanların eğitimi, Proje ortağı ülkelerdeki en iyi KSS uygulamalarının seçilmesi ve işveren örgütlerinin işletmelere KSS konusunda rehberlik etmelerinde onlara yol gösterecek olan destek paketinin oluşturulması konularında Projeye destek verecektir. Ulusal Görev Güçleri, KSS konusunda  ulusal düzeyde kurumsal geri bildirimler oluşturarak bölgede KSS alalnında farkındalık yaratacak faaliyetlerde bulunacaktır. Ulusal Görev Güçleri’nin kurumların hali hazırda üye olduğu  uluslararası kuruluşların yanı sıra diğer bölgesel ağlarda kurulan ağlara da dahil olarak KSS alanındaki gelişmelerden kurumlarını haberdar etmeleri de gerekmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmelerden yararlnarak kendi örgütlerinde de orta ve uzun vadede KSS politikaları yaratarak yürütmeleri de beklenmektedir.  Bu çerçevede Ulusal Görev Güçleri’ne ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından eğitim verilmesi amacıyla  27-31 Ocak 2014 tarihlerinde TİSK Merkezi’nde (Hoşdere Cad. Reşat Nuri Sokak No:108 Çankaya/Ankara) Ulusal Görev Güçleri Eğitimi gerçekleştirildi.
 
Eklenme Tarihi : 31 Ocak 2014