Yuvarlak Masa Toplantısı 30 Haziran 2015'te İstanbul'da gerçekleştirilecek.
 
TİSK’in liderliğinde, Güney Doğu Avrupa Ülkelerinin ulusal işveren örgütlerinin ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı’nın (IOE) ortaklığında sürdürülen dört yıllık Proje’nin  2015-2016 yıllarını kapsayan İkinci Döneminde, Güney Doğu Avrupa Bölgesi’ndeki işveren örgütlerinin ve onlara üye kuruluşların toplum üzerindeki olumlu etkilerini şeffaflık ve hesap verebilirlik yoluyla artıracak girişimlerde bulunmayı ve şirketlerin sürdürülebilirlik raporlaması konusundaki farkındalıklarını ve kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında 30 Haziran 2015 tarihinde İstanbul ‘da bir “Yuvarlak Masa Toplantısı” gerçekleştirilecektir. Toplantının amacı, Proje ortağı ülkelerde sürdürülebilirlik raporlamasının mevcut durumunun tespiti için Proje ortağı ülkelerde hazırlanan “Ulusal İnceleme Raporları”nın değerlendirilmesi ve “Sürdürülebilirlik Raporlaması Alanında Farkındalık Artırma ve Kapasite Geliştirme Destek Paketi”nin oluşturulmasıdır. Toplantıya, sürdürülebilirlik raporlaması alanında çalışan ulusal ve uluslararası uzmanların yanı sıra, Proje ortağı işveren teşkilatlarının temsilcileri katılacaktır. Toplantının amacı, Proje ortağı ülkelerde sürdürülebilirlik raporlamasının mevcut durumunun tespiti için hazırlanan “Ulusal İnceleme Raporları”nın değerlendirilmesi ve “Sürdürülebilirlik Raporlaması Alanında Farkındalık Artırma ve Kapasite Geliştirme Destek Paketi”nin oluşturulmasıdır.
 
Eklenme Tarihi : 11 Haziran 2015