Yuvarlak Masa Toplantısı 30 Haziran 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.
 
TİSK’in liderliğinde, Güney Doğu Avrupa Ülkelerinin ulusal işveren örgütlerinin ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı’nın (IOE) ortaklığında sürdürülen dört yıllık Proje’nin  2015-2016 yıllarını kapsayan İkinci Döneminde, ulusal ve Business Europe, Shift RAFFI, EMG KSS Danışmanlık (EMG CSR Consultancy), Calvert Investments temsilcileri uluslararası uzmanlarının katılımıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Proje ortağı ülkelerin “ Ulusal İnceleme Raporları’  sunuldu. Ulusal ve uluslararası uzmanlar rapor ve sunumları değerlendirirken aynı zamanda karşılıklı fikir alışverişinde bulunup  ‘Sürdürülebilirlik Raporlaması Alanında Farkındalık Artırma ve Kapasite Geliştirme Destek Paketi’ni” oluşturuldu.  
 
Eklenme Tarihi : 8 Temmuz 2015