Proje ortağı kuruluşlarda Sürdürülebilirlik Raporlaması alanında uzman olmak üzere oluşturulan “Ulusal Görev Güçlerinin” eğitimi 30 Eylül - 3 Ekim 2016 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi.
 
3 gün süren "Ulusal Görev Güçleri”  eğitiminin amacı Proje ortağı ülkelerdeki (Makedonya, Hirvatistan, Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye ve Romanya) işveren örgütlerinde Sürdürülebilirlik Raporlaması (SR) alanında insan kaynağı kapasitesini artırmaktı. Proje kapsamında Proje ortağı işveren örgütlerinin SR alanındaki kapasitelerini artırmak ve bilinç geliştirmek amacıyla “Ulusal Görev Güçleri” kurulmuştur. Belirtilen Görev Güçleri, işveren teşkilatlarının, her biri kendi alanında uzman olan çalışanlarından meydana gelmektedir. Ulusal Görev Güçleri,  SR ve KSS konularında ulusal düzeyde kurumsal geri bildirimler oluşturarak bölgede SR /KSS alanlarında farkındalık yaratacak faaliyetlerde bulunacaktır. Ulusal Görev Güçleri’nin kurumların hali hazırda üye olduğu  uluslararası kuruluşların yanı sıra diğer bölgesel ağlarda kurulan ağlara da dahil olarak SR/KSS alanlarındaki gelişmelerden kurumlarını haberdar etmeleri de gerekmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmelerden yararlanarak kendi örgütlerinde de orta ve uzun vadede SR / KSS politikaları yaratarak yürütmeleri de beklenmektedir.  Bu çerçevede Ulusal Görev Güçleri’ne ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından eğitim verilmesi amacıyla  30 Eylül - 3 Ekim 2016 tarihlerinde TİSK Merkezi’nde (Hoşdere Cad. Reşat Nuri Sokak No:108 Çankaya/Ankara) Ulusal Görev Güçleri Eğitimi gerçekleştirildi.
 
Eklenme Tarihi : 26 Şubat 2016