23 Haziran 2024 Pazar
 
 
 
     
 
TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk ÖdülleriTİSK YARIŞMA VE ÖDÜL DUYURUSU
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK)
Geleneksel “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” 2016 Yarışma Süreci Başladı
Son Başvuru Tarihi: 11 Kasım 2016
 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun “2016 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” süreci başlatıldı. TİSK’in, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanında farkındalığı artırmak, şirketleri teşvik etmek amacıyla ilk olarak 2014’te düzenlediği ve her yıl tekrarlama kararı aldığı “TİSK  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” 2016 yılında da devam ediyor. Katılacak şirketler için son başvuru tarihi 11 Kasım 2016 Cuma günü saat 17:00 olarak belirlendi. Ödül Töreni’nin ise 2016 yılı Aralık ayında düzenlenmesi öngörülüyor. Ödül Programı kapsamında, 2015 yılından itibaren verilmeye başlanan GAN TÜRKİYE Özel Ödülü 2016 yılında da verilecek.  
ÖDÜLLER: Büyük Ödül ve GAN TÜRKİYE Özel Ödülü dahil, her kategoride biri büyük ölçekli, diğeri  KOBİ olmak üzere 2’şer şirkete, toplamda 14 şirkete ödül verilmesi öngörülüyor.
ÖDÜL KATEGORİLERİ


BÜYÜK ÖDÜL
Bu ödül beş kategoride  (GAN TÜRKİYE Özel Ödülü hariç) toplamda en yüksek puanı alan bir büyük şirkete ve bir KOBİ’ye verilecektir.  Bir toplumsal soruna yönelik yenilikçi bir çözüm içeren etkili bir projenin farklı paydaşlar ile işbirliği içerisinde iyi bir uygulama ile yaygınlaşarak sürdürülmesi sürecini gerçekleştiren iki proje yılın TİSK KSS Büyük Ödülü’nü alacaktır. 

Kapsayıcılık Ödülü
Kamu-sivil toplum-özel sektör işbirliği içerisinde uygulanan ve/veya diğer şirketler ile işbirliği içinde gerçekleştirilen; projenin yararlanıcısı olan toplum kesimlerini ve/veya şirket çalışanlarını sürece dahil eden KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

Etkililik Ödülü
Belirli bir toplumsal soruna ve/veya dezavantajlı gruba yönelik etkili bir çözüm getiren ve olumlu bir sosyal ya da çevresel veya ekonomik etkisi olan KSS projeleri bu ödüle layık görülecektir.

İyi Uygulama Ödülü
Fikir aşamasından başlayarak tüm planlama, uygulama, izleme-değerlendirme ve iletişim süreçlerinde etkin bir proje yönetiminin sergilendiği KSS projeleri bu ödülü elde edecektir.

Sürdürülebilirlik Ödülü
(Refik Baydur Özel Ödülü)

Belirli bir toplumsal sorunu tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmaya yönelik kalıcı çözüm içeren; zaman, kaynak ve uygulama kapasitesi açısından sürdürülebilir ve/veya yaygınlaştırılabilir KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

Yenilikçilik Ödülü
Toplumsal sorunların çözümü amacıyla yenilikçi süreç, ürün, hizmet, uygulamalar ve/veya bilimsel yöntem ve teknolojilerin kullanıldığı KSS projeleri bu ödüle layık görülecektir.

 

GAN TÜRKİYE Özel Ödülü
Küresel İşbaşında Eğitim Ağı’na (GAN) üye bulunan TİSK tarafından kurulan GAN TÜRKİYE faaliyetleri kapsamında, “işbaşında eğitim (çıraklık, beceri eğitimi, stajyerlik)” imkanı sunulması, kaliteli işbaşında eğitim fırsatlarının ve bu konuda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla şirketler tarafından yürütülen projeler, GAN TÜRKİYE ÖZEL ÖDÜLÜ’ne layık görülecektir.  Detaylı bilgi için GAN TÜRKİYE irtibat kişisi Sibel Tuğ’a 0312 439 77 17 numaralı telefondan veya stug@tisk.org.tr  e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Başvuru Kriterleri

  • Türkiye’de ticaret siciline kayıtlı şirketler, Türkiye’de uygulanan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile ödüle başvurabilirler.
  • Başvuru için TİSK üyesi olma şartı aranmaz. Şirketler, ayrı ayrı başvuru yapmak koşuluyla birden fazla proje ile başvurabilirler.
  • Projelerin halen uygulanmakta olması ya da 1 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında tamamlanmış olması zorunludur. Bu tarihten daha önce tamamlanan projeler ile başvuru yapılamaz.
  • TİSK 2014 ve 2015 KSS Ödülleri’nde ödül almış Projeler tekrar başvuru yapamaz. Belirtilen dönemlerde başvuru yapmış ancak kazanamamış olanlar başvuru yapabilir.
 

Başvuru Süreci

  • Aday şirketlerin, www.tisk.org.tr internet adresinden ulaşabilecekleri TİSK KSS Başvuru Formu’nu doldurarak, 11 Kasım 2016 Cuma günü saat 17:00’ye kadar odul@tisk.org.tr adresine PDF dosyası olarak göndermeleri gerekmektedir.
  • İsteyen şirketler başvuru formuna ek olarak projenin tanıtımına yönelik hazırlanmış görsel, basılı materyal, film vb. ek materyaller gönderebilirler. (Söz konusu materyaller isteğe bağlı olarak elektronik ortamda ya da CD ile kapalı zarf içinde 11 Kasım 2016 Cuma günü saat 17:00’ye kadar TİSK Genel Merkezi’ne ulaştırılmalıdır.)
  • Kapalı zarfın teslim edileceği adres: TİSK, Herkes İçin KSS Proje Ofisi, Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No: 108 06540 Çankaya- ANKARA
  • Başvurular ücretsizdir.
 

Değerlendirme Süreci
Adaylık Kurulu başvuran projelerin tamamını 6 temel kategoriye (kapsayıcılık, etkililik, iyi uygulama, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve GAN TÜRKİYE) göre değerlendirerek finale kalacak 20 projeyi belirleyecektir. İşçi, işveren, hükümet, medya, üniversite ve STK temsilcilerinin saygın isimlerinden oluşan Seçici Kurul, 20 finalist projeyi belirtilen kategorilere göre değerlendirerek, her konuda bir büyük ölçekli ve bir KOBİ olmak üzere 2’şer şirketi; toplamda 12 şirketi Tematik Ödüller için belirleyecektir. Ayrıca, Seçici Kurul 20 finalist şirketi, (GAN Türkiye Özel Ödülü hariç) 5 temel kategorinin tamamı üzerinden tekrar değerlendirerek Büyük Ödül için 2 KSS Projesi daha belirleyecektir. En İyi KSS Uygulaması olarak adlandırılacak bu ödüller de büyük ölçekli ve KOBİ kategorilerinde verilecektir.
Kazanan Projelere Aralık ayında düzenlenmesi öngörülen Ödül Töreni’nde plaket sunulacaktır. Ayrıca kazanan Projelere dair tanıtıcı bilgileri içerecek TİSK 2016 KSS Ödülleri Kitabı yayımlanacak ve İngilizce baskısının uluslararası ölçekte dağıtımı yapılacaktır.

  


Ödül süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi için:
Doğaç GÜRSEL, Proje Koordinatörü,
E-posta: odul@tisk.org.tr
T: 0312 439 77 17  F: 0312 439 75 92

  PDF TİSK 2016 KSS YARIŞMA VE ÖDÜL DUYURUSU
  PDF TİSK 2016 KSS ÖDÜLLERİ BAŞVURU FORMU
  PDF TİSK 2014 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLLERİNİ KAZANAN ŞİRKETLER VE PROJELERİ
  PDF TİSK 2015 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLLERİNİ KAZANAN ŞİRKETLER VE PROJELERİ
 
 
 
     
     
 
Bu yayın Avrupa Birliği’nin desteği ile basılmıştır. Bu yayında yer alan içeriklerin tüm sorumluluğu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Makedonya İş Konfederasyonu (BCM), Hırvatistan İşverenler Sendikası (CEA), Karadağ İşverenler Federasyonu (MEF), Romanya Küçük ve Orta Ölçekli Özel İşletmeler Ulusal Konseyi (CNIPMMR), Sırbistan İşverenler Sendikası (SAE), Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) ve Azerbaycan İşveren Teşkilatları Milli Konfederasyonu (ASK) ’na aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
 
Proje Ofisi
A: Hoşdere Caddesi Reşat Nuri Sokak No: 108 06540 Çankaya / ANKARA- TURKEY     T: +90 312 439 77 17     F: +90 312 439 75 92-93-94     E: info@csrforall.eu