23 Mayıs 2024 Perşembe
 
 
 
     
 
Projemiz
 

Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi ( Herkes için KSS), IPA Sivil Toplum Aracı 2011- 2012 Çok Yararlanıcılı Program- Sivil Toplum Örgütleri için Ortaklık Programları kapsamında finanse edilmektedir.


Proje Program: EuropeAid/132438/C/ACT/Multi Project Contract no: 2012/306-569
Uygulama Dönemi: 01.12.2012 to 01.12.2014 (24 Ay)
Toplam Bütçe: 908,507.32 €

 

Projenin genel hedefi: demokrasi, insan hakları, sosyal içerme ve hukukun üstünlüğü konularındaki kamuoyu tartışmalarına aktif olarak katılan; politika ve karar verme süreçlerinde etkin olabilecek kapasiteye sahip; daha dinamik bir sivil toplumun geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

 

Projenin özel hedefleri ise - Güney Doğu Avrupa Bölgesi’ndeki işveren örgütlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde çoklu paydaş diyaloğuna katılımını ve kamu sektörü reform süreci üzerindeki etkisini artırmak amacıyla, aralarındaki ağlar ve ortaklıklar ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda farkındalık ve kapasite yaratmak;

 

-İşletmelerin toplum üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle sosyal, çevresel, etik, insan hakları ve tüketici sorunlarını faaliyetlerine ve temel stratejilerine dahil etmelerine yönelik rehberlik sağlayabilmek için bölgedeki işveren örgütleri kapsamında yer alan kuruluşlarda farkındalık yaratmak ve kapasite geliştirmektir.

 
PROJENİN ÖNGÖRÜLEN SONUÇLARI
 

- İşveren örgütlerinin çalışmalarına değer katmak ve sürdürülebilir çıktılar elde etmek amacıyla, işletmelere yardım edilmesi, karar alma süreçlerinde etkili olunması ve ortak stratejik programlar oluşturulması için işveren örgütlerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanındaki kapasitelerini geliştirmeye yönelik destek paketinin oluşturulması.

 

- Kamu kurumlarını ve uluslararası ağları da içeren paydaşlarla doğru zamanlarda istişareler gerçekleştirebilmek için işveren örgütlerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanındaki kapasitelerinin geliştirilmesi.

 

- AB’deki son gelişmelere paralel olarak, sürdürülebilir sonuçların ve yenilikçi girişimlerin teşvik edilmesi amacıyla, en iyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamalarının seçilmesine yönelik kriterlerin belirlenmesi ve yerel düzeyde pilot uygulamasının gerçekleştirilmesi.

 

- Kurumsal Sosyal Sorumluluğun tematik alanlarında işveren örgütü stratejilerinin geliştirilmesi, görünürlüğünün artırılması ve faaliyetlerin yaygınlaştırılması yoluyla işletmelerin ve diğer paydaşların farkındalığının artırılması.

 
     
     
 
Bu yayın Avrupa Birliği’nin desteği ile basılmıştır. Bu yayında yer alan içeriklerin tüm sorumluluğu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Makedonya İş Konfederasyonu (BCM), Hırvatistan İşverenler Sendikası (CEA), Karadağ İşverenler Federasyonu (MEF), Romanya Küçük ve Orta Ölçekli Özel İşletmeler Ulusal Konseyi (CNIPMMR), Sırbistan İşverenler Sendikası (SAE), Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) ve Azerbaycan İşveren Teşkilatları Milli Konfederasyonu (ASK) ’na aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
 
Proje Ofisi
A: Hoşdere Caddesi Reşat Nuri Sokak No: 108 06540 Çankaya / ANKARA- TURKEY     T: +90 312 439 77 17     F: +90 312 439 75 92-93-94     E: info@csrforall.eu